Cho thuê thiết bị văn phòng, hội họp, hội thảo

Cho thuê thiết bị văn phòng, hội họp, hội thảo

– Máy tính xách tay
– Máy PC để bàn
– Sever
– thiết lập hệ thống mạng nội bộ
– Máy Photo copy
– Máy in đen trắng, máy in màu
– Máy chiếu
– thiết bị âm thanh
– thiết bị hội thảo
– Máy chiếu phim
Thiết lập hệ thống tích hợp các giải pháp kỹ thuật công nghệ số .

Tin tức liên quan

Trả lời