p_68422_ZKTeco-QR600-H-M

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-H-M