qr600-2

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-HK-E