qr600-2 (1)

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-HK-M