phannhan

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-V-M