phannhan

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-VK-E