p_68417_ZKTeco-QR600-VK-M

Đầu đọc mã QR và RFID ZKTECO – QR600-VK-M